تبلیغات
به جای آنکه به دنبال قهرمانان بگردید،خودتان یکی از آنها باشید! - این قسمت و برای اینکه رشته ی خودم الکترونیکه گذاشتم

این را به یاد داشته باشیدکه فقط: (بزرگان بزرگانند)
در دست اقدام.........................


عینک پلیس اورجینال مدل S8180