تبلیغات
به جای آنکه به دنبال قهرمانان بگردید،خودتان یکی از آنها باشید! - درایور

این را به یاد داشته باشیدکه فقط: (بزرگان بزرگانند)
عینک پلیس اورجینال مدل S8180