تبلیغات
به جای آنکه به دنبال قهرمانان بگردید،خودتان یکی از آنها باشید! - آقایون بخونند...

این را به یاد داشته باشیدکه فقط: (بزرگان بزرگانند)
تاریخ:جمعه 28 مرداد 1390-06:04 ق.ظ

آقایون بخونند...

 

 

پشت فرمون بودم که یهو موبایلم زنگ خورد!!!

الو....الو...؟؟؟!! بفرمایید….!! چرا جواب نمیدین….؟؟؟!!! 

جواب نمی داد...!!!

فقط فوت می کرد...!!!!!! 

گفتم:

اگه زشتی یه فوت کن...!!

اگه خوشگلی دو تا...!!

((دو تا فوت کرد...)) 

گفتم...:

اگه اهل قرار گذاشتن نیستی یه فوت کن...!!!

اگه هستی دو تا...!!

((بازم دو تا فوت کرد!!)) 

فردا ناهار، ساعت دوازده، نایب وزرا...!!

اگه نه یه فوت...!!

اگه آره دو فوت...!! 

((بازم دو تا فوت کرد...!!)) 

***************************

فردا صبح تو پوست خودم نمی گنجیدم!!!!!!!! 

همه فکر و ذکرم قرار ناهارم بود...!! 

با اشتیاق دوش گرفتم...

بهترین ادکلنم رو زدم... 

و شیک ترین لباسمو پوشیدم...!!!

از خونه که داشتم می رفتم بیرون٬ زنم صدام کرد:

عزیزم! ناهار می آی خونه؟؟؟!!!

گفتم: نه عزیزم...!!!!!!!!!!!!! امروز ناهار یه جلسه مهم با هیئت مدیره داریم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

زنم گفت: عزیزم؟؟!!!

گفتم: بله؟؟!!

 گفت:

اگه می خوای گردنتو بشکنم یه فوت کن٬

اگه می خوای پاتو قلم کنم، دوتا...!! 


عینک پلیس اورجینال مدل S8180