تبلیغات
به جای آنکه به دنبال قهرمانان بگردید،خودتان یکی از آنها باشید! - آمار بدن

این را به یاد داشته باشیدکه فقط: (بزرگان بزرگانند)
تاریخ:چهارشنبه 26 آبان 1389-01:27 ق.ظ

آمار بدن

آمار بدن
Body statistics
 ۷ ثانیه طول میکشد تا غذا از دهان به معده
 برسد
It takes 7 minutes for food to travel from the mouth into the stomach
 موی انسان تحمل وزن ۳ کیلو را دارد
Human hair tolerates 3 kilos of weight
 طول
آلت تناسلی مرد
۳ برابر شستش می‌باشد
The lenghth of a man's penis is 3 times that of his thumb
 استخوان باسن از سیمان محکمتر است
The bone of buttocks is harder than cement
 قلب زنان از مردان تندتر میزند
Women's heart beats faster than men's
 زنان دو برابر مردان چشم میزنند
Women blink twice as much as men do
 وزن پوست انسان دو برابر مغزش است
The weight of a man's skin is tiwce the wight of his brain
 بدن شما برای ایستادن از بیش از سیصد ماهیچه استفاده می‌کند
Your bodu uses 
 اگر بزاق شما
حلال نباشد نمیتوانید مزهٔ غذاها را تشخیص دهید
 خانمها مدتیست این متن را تمام کرده اند
 مردانی که هنوز مشغول خواندن هستند در حال اندازه گرفتن "شست" خود
 میباشند

عینک پلیس اورجینال مدل S8180